0359 888 31 31 15 zhelyazkova_lawyer@abv.bg

Low office

Svetlomira Zhelyazkova

Практика

 

Успешно водени дела пред различни съдилища, съобразно спецификата на спора:

По административни дела – пред Административните съдилища и Върховен Административен Съд

По граждански и търговски дела – Районен Съд, Окръжен Съд, Апелативен Съд и Върховен Касационен Съд

По административно наказателни дела – пред Районен Съд и Административен Съд

По преюдициални запитвания от български и чуджестранни съдилища – Европейския Съд в Люксембург

 

Във връзка с успешната и дъглогодишната практика в областта на митническото и акцизното право е дадена възможност за публикации в престижното и специализирано списание LAWYER MONTHLY MAGAZINE.

 

Lawyer Monthly Magazine

 March 2019

Combined Nomenclature & The Contradictions In The EU Regulations

Read full article  here

Lawyer Monthly Magazine

August 2019

Why Are Customs Authorities Issuing Decisions They Can’t Back Up?

Read the full article here

This website uses cookies to enhance the browsing experience. By continuing you give us permission to deploy cookies. For more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close