0359 888 31 31 15 zhelyazkova_lawyer@abv.bg

Law office

Svetlomira Zhelyazkova

За кантората

Адвокатска кантора Желязкова е основана 2002 г. и има корпоративни клиенти от цялата страна. Кантората е специализирана в областта на митническото законодателство, акцизното законодателство, марковото законодателство, данъчното законодателство и търговското законодателство. Услугите, които предоставя кантората са в най-широк спектър, с което обхващат пълно правно обслужване в посочените области на правото от консултиране до процесуално представителство.

Кантората извършва процесуално представителство и на територията на страни-членки на Европейския Съюз, както и пред Съда на Европейския Съюз в Люксембург.

Адвокатката кантора изпълнява своите задължения професионално и предоставя високо квалифицирани правни услуги при обслужването на своите клиенти.

Правна дейност

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Основна дейност на кантората са консултации и дела, свързани с митническото законодателство /Закон за митниците, Правилник за приложение на закона за митниците/, което е в резултат на нашия дългогодишен опит в тази област на правото. Правните услуги, които предоставяме обхващат всички фази на административния процес – от издаването на решението на митническите органи или съставянето на акт за установяване на административно нарушение до окончателното приключване на съдебното производство, както и изпълнение срещу административния орган.

Друга основна дейност на кантората са дела в областта на акцизното законодателство /Закон за акцизите и данъчните складове, Правилник за приложение на закона за акцизите и данъчните складове/, което обхваща пълно и комплексно правно обслужване в тази сфера на правото – обжалване на решения, на наказателни постановления, възстановяване на акциз.

Адвокатската кантора се занимава и с дела, свързани с данъчното законодателство, като дейността обхваща подаване на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове, процесуално представителство пред съд, изпълнение срещу административния орган.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Изключителната компетентност на кантората е в областта на Закона за марките и географските означения и по-точно в защитата на т. нар. „паралелна търговия” на оригинални стоки. Съдебната защита и практика на адвокатите от кантората са в основата на постановяването на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. на ВКС по т. д. № 1/2008 г., ОСТК и Тълкувателно решение № 1 от 26.04.2012 г. на ВКС по т. д. № 1/2012 г., ОСТК, с което са защитени трайно правата на паралелните вносители.

В тази връзка кантората участва във воденето на едно от най-големите дела в Европа за търсене на обезщетение за нанесени вреди на пралелен вносител /Simiramida-04” LTD., Bulgaria/ от „Diageo Brands B.V.”, Amsterdam, Netherlands, притежател на търговската марка „Johnnie Walker”.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Адвокатката кантора извършва всякакви правни услуги в сферата на търговското право като дейността обхваща от регистрация на търговски дружества, тяхното преобразуване и сделки с тях, така и водене на търговски дела, включително завеждане на дела и процесуално представителство в производства по несъстоятелност.

за адвокат Желязкова

Вписана като адвокат с Адвокатска колегия гр. Варна от 2001 г. до настоящия момент.

2001 г. – началник на правния отдел при митница – Варна

2000 г. – юрисконсулт при митница – Варна

1999 г. – експерт към юридическия отдел на митница – Варна

1998 г. – завършила право в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София

 

This website uses cookies to enhance the browsing experience. By continuing you give us permission to deploy cookies. For more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close